Et løft for kunstnerbyen Åsgårdstrand

Carl Otto Kielland og Dag N. Kristoffersen Foto: Eddy Robertsen

Det er behov for en revitalisering av kunstnerbyen Åsgårdstrand. Vi savner ambisjonsnivå for kunstnerbyen og ser at oppgaver forsømmes. Derfor har Venstre utviklet en kortfattet utviklingsplan som partiet vil følge opp både lokalt og regionalt i perioden 2015-2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstres hovedgrep for Kunstnerbyen Åsgårdstrand er:

  • Etablering av Munch-senter i Kiøsterudgården.
  • Mest mulig samlet organisering og bruk av kommunens bygningsmasse.
  • Bedre tilrettelegging av leiligheter for kunstnere (”Arts in residence”).
  • Nødvendig vedlikehold av rådhuset og bygningsmassen for øvrig.
  • Vern av den gamle bystyresalen i rådhuset.
  • Ny reguleringsplan for Åsgårdstrand sentralområde.

Alle forslagene er forankret i Horten Venstres program for perioden 2015 – 2019 og vil bli fulgt opp gjennom forslag og initiativ i kommunestyret og aktuelle hovedutvalg. Forslagene beskrives nærmere nedenfor.

Fra Gjengangeren 15.05-15 fra Venstre Aina Dahl, Eddy Robertsen, Dag N. Kristoffersen, Kåre Pettersen og Carl Otto Kielland
Fra Gjengangeren 15.05-15 fra Venstre Aina Dahl, Eddy Robertsen, Dag N. Kristoffersen, Kåre Pettersen og Carl Otto Kielland

 

– Vestfold Venstre har programfestet etablering av Munch-senter i Åsgårdstrand. Vestfold fylkeskommune kan på flere måter bidra til etablering og drift av senteret. Derfor er det viktig å få avklart den pågående dialogen mellom Horten kommune og Olav Thon, sier fylkesordførerkandidat Kåre Pettersen. Han understreker at det er et nasjonalt og regionalt ansvar å bidra til formidlingen av Edvard Munchs kunst til et globalt publikum.

– Vi vil være pådrivere for et Munch-senter i Kiøsterudgården og håper dialogen mellom kommunen og Thon kan sluttføres, slik at prosjektet blir avklart og snarest mulig kan forankres endelig i kommunestyret, sier Eddy Robertsen. Han viser til at man da kan gå videre og få Vestfold fylkeskommune og eventuelt statlige myndigheter som bidragsytere i prosjektet.

Venstre har programfestet at driften av Munchs hus bør inngå i formidlingen ved et fremtidig Munch-senter.

Boliger for kunstnere

Åsgårdstrand har en betydelig bygningsmasse som gjennom mange år har vært disponert med tanke på utvikling av kunstnerbyen. I dag står enkelte lokaler tomme, blant annet i rådhuskvartalet. Venstre etterlyser bruk av hele bygningsmassen, tydeliggjøring av ansvar og vilje til å utvikle kunstnerbyen. Venstre vil gjøre rådhuskvartalet til et nav i kunstnerbyen.

– Vi må bli flinkere til å tilrettelegge leiligheter for kunstnere og bruke konseptet ”Arts in residence” på en bedre måte. Vi har gode etablerte gallerier og et interessert publikum, understreker Venstres toppkandidater Eddy Robertsen og Kåre Pettersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**