Ledig stillinger: Politisk rådgiver

Stortingsbygningen
Stortinget vedtar enstemmig kriselov for å håndtere utbruddet av koronavirus, (Foto: Wikimedia commons / gcardinals)

Har du lyst til å være med å jobbe for miljø, skole, velferd og verdiskaping? Venstres stortingsgruppe trenger 2 nye politiske rådgivere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Vi har ledig 2 vikariater som politiske rådgivere i stortingsgruppen. Fagfeltene vil i hovedsak være knyttet til transport-, justis-, kultur- og utdanningsfeltet. Tiltredelse senest 1. oktober 2015. Vikariatene har varighet til hhv 1.5.2016 og 1.8.2016 med mulighet til forlengelse.

Søkere må ha god kjennskap til politikk generelt og Venstres politikk spesielt. Søkere må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det er et krav om høyere utdannelse, men vi kan se bort fra dette kravet hvis du har relevant erfaring eller gode personlige forutsetninger for stillingen.

Politiske rådgivere må ha evne til å sette seg inn i og utrede kompliserte saker raskt og formidle kompliserte saksforhold videre.

Det er en fordel med erfaring fra politisk og organisatorisk arbeid.

Som person har du gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og har evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre. Du er initiativrik og arbeider raskt og godt, også under press.

Du må være engasjert i arbeidet med å løfte Venstre videre og vi forutsetter at du deler Venstres politiske grunnsyn.

Vi kan tilby et hektisk og utviklende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver.

Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og kvinner oppfordres til å søke. Rådgiverstillingene vil medføre noe overtid; både kveldsarbeid og helgearbeid. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist er 29. mai 2015

Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til [email protected] eller med vanlig post til Venstres stortingsgruppe, Stortinget, 0026 Oslo. Spørsmål kan rettes til Torild Skogsholm på telefon 48082650.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**