I kveld: Åpent møte om Sundets fremtid

Utvalg for næring, plan og miljø inviterer til åpent møte om fremtidens Sundet. Møtet foregår i Badet kulturtun, og starter kl. 1814. I denne artikkelen kan du se oversikten over hva Venstre har foreslått i løpet av den siste fireårsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

14.mai skrev EUB at utvalgets leder Toril Altenborn (Ap) hadde tatt initiativ til møtet, med følgende formål: “På et åpent møte vil kommunen kartlegge behovet for næringsbygg, boliger og sosiale møteplasser.”

Venstre er fornøyd med at kommunestyrets største parti endelig vil sette fokus på Sundet, som er kommunens sentrum. Med ordføreren og ledervervet i begge de politiske utvalgene i kommunen har Arbeiderpartiet hatt mange muligheter til å ta initiativer for å utvikle Sundet, og for å styrke Sundet som kommunesentrum i Eidsvoll.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant for Venstre er kritisk til at invitasjonen til møtet binder møtetemaet så veldig opp til arkitektkonkurransen, som resulterte i «Reguleringsplan for Eidsvoll Sentrum» som ble vedtatt i 2007. Han mener at debatten ikke kan ha så snevre rammer. l

Venstres mange forslag for Sundet

Venstre har fremmet mange forslag for å løfte frem og styrke Sundet, men de andre partiene har vært lite interesserte i å støtte forslagene. Her er en oversikt:

– Ny skole for Vilberg, frigjør tomter til boligbygging i Sundet
– Park på Sundtoppen gjør Sundet til et trivelig sted og bevarer Sundtoppen som grønn lunge
– Serviceanlegg for fritidsbåter på Skjoldnestangen vil gjøre Sundet til et attraktivt sted for folk som ferdes på Vorma i sommersesongen
– Ladestasjoner for elbiler i Sundet vil oppmuntre til miljøvennlig biltrafikk
– Opprettholde bevilgningene til kulturtiltakene i Sundet vil trekke flere folk til Sundet og bidra til kundegrunnlag også for næringsdrivende i Sundet
– Utvide skjenketidene
– Åpne for jernbanetrafikk fra Dal til Eidsvoll – og fra Minnesund/Langset til Eidsvoll, slik at det blir mulig å reise til Sundet med tog både nordfra og sørfra i kommunen
– Boligbygging i Aalborglia (styrker Sundet som handlesentrum). Tilbringerbusser vil bidra til mindre biltrafikk – igjen styrke Sundet og bedre miljøet

Knut Bakkehaug utfordrer de andre partiene i kommunestyret til å legge frem en tilsvarende liste med forslag de har fremmet – eller støttet.

Sentrale myndigheter har gitt føringer

Det er ikke bare kommunale reguleringsplaner som kommunestyret vedtar som styrer utviklingen i kommunen. Sentrale myndigheter har bestemt at boliger og næringsutvikling i fremtiden skal konsentreres rundt kollektivtrafikknutepunkter. I Eidsvoll er det bestemt at dette skal skje rundt Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. 80% av veksten i fremtidig boligbygging skal skje her. Dette vil bidra til at behovet for transport (spesielt fra bil) blir redusert, og dermed forurensning.

I tillegg er det et selvstendig mål å bevare dyrket mark. Norge har veldig lite dyrkbar mark, og hvis lokale (eller sentrale) myndigheter vedtar å bygge ned dyrket mark kan ikke dette gjøres om igjen.

Bakkehaug peker på at disse to målene (fortetting, og bevaring av dyrket mark) har mye å si for Sundet. – Politikerne i kommunestyret tvinges av myndighetene over dem til å legge til rette for at disse målene ivaretas. Dermed må Sundet styrkes som tettsted og kommunesentrum. Kommunestyret må sørge for at både boligbygging og næringsutvikling skjer i og rundt Sundet, sier Bakkehaug.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**