Leserinnlegg: Ta godt imot syrerne!

Terje Rønning
Foto: Silje Rindal

Norge og Lillehammer står nå foran en viktig dugnad. Lillehammer Venstre går inn for at Lillehammer tar mot syriske flyktninger. Fra 1992 til 1994 tok Norge i mot 12 500 bosniske flyktninger. Da var Norge mye mindre rustet til å ta i mot flyktninger enn i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Har vi plass og hvor skal de bo, har vi råd har vi jobb til dem? Dette er spørsmål som blir stilt. Det har vi. Lillehammer har veldig mange kommunale boliger. En del av disse som har fått leid kommunale boliger har nå kommet i fast jobb. Disse bør vi nå hjelpe videre, f. eks. med startlån, slik at de er i stand til å kjøpe sine egne boliger. Dette vil frigjøre kommunale boliger til de som trenger dem mest – syriske flyktninger.

Dette med råd må vi se i et lengre perspektiv. Vi må se på flyktninger som en investering og en ressurs i samfunnet. Det koster litt nå, ja, men de beriker oss og løfter oss på sikt, kulturelt, sosialt og økonomisk. Forestill deg: Hva hadde Norge vært nå det bosniske folket 20 år etterpå? De er et stolt folk som er i jobb, de er godt integrert og de er en ressurs for regionen og landet. Folk fra Syria kommer også fra en kultur hvor utdannelse har vært viktig. Sivilisasjonen kom til Syria lenge før Norge. Sivilisasjonen begynte strengt tatt nettopp der, i elvedalene i Mesopotamia.

Norge vil i overskuelig framtid være avhengig av arbeidsinnvandring. Det syriske folk vi i så måte kunne være en ressurs for oss på like linje som det bosniske folket har vært. Lite ante vi da vi stod i hoppbakken i 1994 og tente 40 000 lys for Sarajevo hvor mye flyktningene fra tidligere Jugoslavia skulle bety for landet vårt. Nå er det et nytt folkeslag som trenger vår hjelp og vår innsats. I menneskehetens navn skylder vi dem også det.

 

Terje Rønning,

ordførerkandidat, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**