Skjerm Holåstoppen mot utbygging

Karl M. Buchholdt
Karl M. Buchholdt , (Foto: Aina Bye)

Venstre vil skjerme Holåstoppen mot utbygging

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegg av Karl M. Buchholdt – ordførerkandidat for Levanger Venstre
Holåsen er det viktigste rekreasjons- og turområdet for mange av innbyggerne på Skogn, derfor må Holåstoppen skjermes mot utbygging, samtidig som det må lages en helhetlig reguleringsplan for de områdene som kommunen eier i dag, og de områdene som kommunen eventuelt måtte kjøpe. Gode og tilgjengelige friområder er viktig for innbyggernes livskvalitet, trivsel og ikke minst for at Levanger kommune skal være en attraktiv kommune å bosette seg i.
Sentralt på Skogn er det ikke andre alternativer enn toppen av Holåsen som kan brukes til dette formålet. Vi trenger derfor å ha på plass en helhetlig reguleringsplan som inneholder både nye boliger i Holåsen, samtidig som friområdet på toppen bevares.
Levanger kommune har gjennom de siste årene kjøpt, regulert og opparbeidet store områder som er tilgjengelige for allmenheten i Levanger sentrum, for eksempel Staup, Levanger stadion og Nesskogen ved Hegle skole. Selv er jeg overbevist om at dette har vært en riktig satsning for å gjøre Levanger til en attraktiv kommune å bosette seg i. Denne satsningen vil Venstre videreføre gjennom å legge til rette for et stort og skikkelig friområde gjennom å skjerme toppen av Holåsen mot utbygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**