Kandidatskolering i Narvik

 

Venstrelaget i Narvik inviterte listekandidater og medlemmer til Venstreskole Trinn 1 tirsdag 19. mai 2015. Venstreskolen trinn 1 er et grunnleggende introduksjonskurs til medlemmer og listekandidater.

Venstreskole i Narvik Valgkampkoordinator Terje Cruickshank visiterte lokallaget og gjennomgikk Venstres historie, ideologi, organisasjon og ikke minst politikk for oppmøte listekandidater og medlemmer i Narvik. Stemningen var god og de lokale politiske temaer mangfoldig og spennende.

Målet med trinn 1 av Venstreskolen er å gi nye og gamle medlemmer en grunnleggende innføring i Venstre, og favner om historie, ideologi, organisasjon og politikk.
Venstreskolen Trinn 1 er et studieopplegg med kurshefte som tar for seg de fleste sider av det å drive politisk og organisatorisk arbeid for Venstre. På dette kurstrinnet er det lagt opp til en blanding av foredrag, diskusjon og praktisk oppgaveløsning, både individuelt og i grupper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**