Styremøte Melhus Venstre 21.05.2015

Styremøte Melhus Venstre

Dato: 21.05.2015, kl. 18:00

Sted: Kroa, Melhus frivilligsentral

Deltakere: Jim André Stene, Siv Reitan, Jan Frode Hatlen, Lillian Thomassen,
Anders Almås Rofstad

Forfall: Ingen

Referent: Lillian Thomassen

Saksnr. Innhold
15/06 Partilagets finansiering

Lokallaget må registreres i Brønnøysund før vi får ordnet med konto i Melhusbanken. Dette må også på plass før vi kan avslutte konto i DnB.

15/07 Partiprogram

Vi har fått tilgang på program fra andre lokallag i nærområdet samt fylkeslagets. Dette for gjennomsyn i arbeidet med eget program.

Vi tar utgangspunkt i de dokumentene vi har fra tidligere og tilpasser dette til kommende valg.

Ny nettside for Venstre. Her ligger det svært lite lokal informasjon. Må fikses.

15/08 Valgkampmaterialer

Lage liste over hva vi trenger å bestille så vi får bestilt i tide.

15/09 Neste møte
Neste møte 22. juni kl. 18:00. Kommer tilbake til sted, men vi forsøker å få til en sommeravslutning.
15/10 Eventuelt
Ingen spesielle saker

 

Møtet fortsatte med generelle diskusjoner og orienteringer. Avsluttet kl. 20:15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**