Venstre vil ha mer offensiv satsing i Sigdal

Marist Svarverud
Marist Svarverud

Venstre vil ha mer offensiv satsing i Sigdal

Marit Svarverud, kommunestyrerepresentant for Sigdal og Eggedal Venstre

Ap´s ordførerkandidat Kjell Tore Finnerud prøver seg på en freidig debatt-teknikk: Han hevder at Venstre har gitt opp fordi vi kjemper mot vedtakene i kommunestyret om full innføring av eiendomsskatt, ikke bare for næringslivet, men for alle med hus og hytter i Sigdal kommune. Venstre vil ha et mer offensivt kommunestyre med nytenking, ikke et kommunestyre som ser ut til å ha en eneste tanke i hodet; Økonomiproblemene i Sigdal skal løses ved å pålegge innbyggerne mer skatt.

Kaster stein fra glasshus

Finnerud kaster stein i glasshus. Faktum er at det er hans parti, sammen med SP og H, som har gitt opp å styre kommunen etter sunne økonomiske prinsipper. De tre partiene har konsekvent nektet å drøfte tiltak for å få kontroll med store overskridelser i budsjettene og stadig økende driftsutgifter. De har kastet korta og velter byrdene over på andre.

For privatpersoner og næringsliv er det normalt å bremse utgiftsøkninger og/eller redusere utgifter og omprioritere når vi får for lite penger å rutte med. Det synes fjernt fra ”tut og kjør” politikere. I stedet for å ta ansvar for mangel på økonomistyring, har de tre partiene vedtatt en helt unødvendig straffeskatt for næringslivet og for hus-og hytteeiere.

AP, SP og H stemte i fjor for å engasjere Agenda Kaupang til å foreta en gjennomgang av kommunes drift. Agenda Kaupang er et firma som har god erfaring med å analysere drift i kommunene. De viser til en mulighet for å vinne inn minst 10 millioner kroner pr. år ved å drive kommunen smartere, bedre og mer effektivt. Dette var i en rapport for hele kommunens virksomhet, presentert for kommunestyret i juni 2014.

Det ble så besluttet å gå kritisk gjennom helse- og sosialsektoren. Rapport for dette ble presentert for kommunestyret i november i fjor. Her ble det vist til at muligheten for ”innsparing”, i hovedsak ved mer effektiv drift, kan dreie seg om 3-4 millioner kroner pr. år, bare innen helse-og sosial, når foreslåtte tiltak omgjøres i penger.

Finnerud bør lese seg opp på hva som faktisk står i rapportene. Hva en hensikten med å tappe kommunekassa for inntil en halv million kroner i utlegg til Agenda Kaupang når rapportene legges i skuffen? I Venstre har vi tatt rapportene på alvor. Vi la derfor også for 2015 fram alternativt budsjett og økonomiplan, der vi klart viser at innføring av eiendomsskatt er unødvendig. Vi har ikke foreslått noen svekkelse av velferdstilbudene, slik Finnerud helt feilaktig prøver å gi inntrykk av.

Finnerud legger seg på et utspekulert debattnivå når han hevder at Venstre ønsker å slå sammen kommunene for å bedre økonomien og redde velferden. Dette er enda en feilinformasjon han som ordførerkandidat burde holde seg for god til å påstå.

Han gir også inntrykk av, mot bedre vitende, at det er innført full eiendomsskatt i Modum og Krødsherad når han skriver: ….. har kommunene rundt oss allerede innført eiendomsskatt på næring eller både på næring, hus og hytter.” Det stemmer ikke. Hverken Krødsherad eller Modum har eiendomsskatt på hus og hytter, heller ikke Flå.

Venster satser offensivt på nytt boligfelt i nedre del av bygda

Venstre vil satse offensivt på å utvikle Sigdal og Eggedal som attraktive lokalsamfunn. Jobben blir tyngre med innføring av full eiendomsskatt. Og skulle det bli sammenslåing av kommuner, vil eiendomsskatten fra Sigdal gå inn i en felles kasse. Det kan ikke Finnerud tilbakevise.

Ved flere budsjettmøter i mine snart to perioder i kommunestyret, har Venstre fått gjennomslag for forslaget om at administrasjonen skal utrede mulighetene for et nytt boligfelt i nedre del av Sigdal. Dette har blitt enstemmig vedtatt flere ganger. Men vedtaket har ikke blitt fulgt opp. Første gang det ble vedtatt, i 2007, satt Kjell Tore Finnerud som rådmann uten å følge opp kommunestyrets vedtak.

Først i mars i år ble interesserte grunneiere i denne delen av kommunen invitert til et møte på Nerstad. Vi i kommunestyret har ikke fått noen tilbakemeldinger om eventuelle interessenter, men en rask ringerunde fra meg til fire av mine naboer som jeg vet var tilstede på møtet, ga meg overraskende svar: Hele tre av grunneierne svarte at de er svært interesserte i å selge grunn. Nå er det veldig viktig at i får nye og attraktive boligfelt i nedre del av kommunen inn i Kommuneplanen. Venstre vil ha handling, ikke tomt og villedende prat, og vi er på offensiven.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**