Valglisten

 

1 Anja Berggård Endresen 1974 Rognestien 4 Skadberg
2 Ine Marit Torsvik Bertelsen 1970 Bøkeveien 51 Skadberg
3 Jens Kristian Øvstebø 1995 Solgløttveien 1 Sande
4 Stian Lie Hagen 1985 Åsenstubben 4 Sande
5 John Ingve Eielsen 1979 Granneshagen 30 Grannes
6 Einar Bjelland 1944 Havneveien 52 Storevarden
7 Kari Vevatne 1952 Joa Alle 50 Røyneberg
8 Carina Birgitte Stenseth Lund 1986 Granveien 4 Skadberg
9 Inger Flatekvål Lea 1958 Messeguttveien 8 Storevarden
10 Eli Aspen 1960 Fiskeholsveien 34 Røyneberg
11 Frank Gregersen 1952 Båtstadstien 8c Haga
12 Svein Skeie 1959 Prestøyveien 19 Røyneberg
13 Lars Sommer Knudsen 1957 Risnesveien 29 Storevarden
14 Arild Olaf Sandbæk 1946 Havneveien 20 Storevarden
15 Lise Tone Ørke 1956 Kjerrberg Terr. 76H, Leil 603 Skadberg
16 Knut S. Stensland 1946 Høgeholsveien 116 Dysjaland
17 Otto Vevatne 1950 Joa Alle 50 Røyneberg
18 Magnar Mæland 1959 Rodamyrarmen 1 Haga
19 Jan- Erik Timm 1976 Blokkebærvegen 5 Håland
20 Emma Manin 1959 Sømsøyveien 9 Røyneberg
21 Alf Håkon Haugland 1968 Skadberg alle 53 Skadberg
22 Gro Hjortland Bjelland 1945 Havneveien 52 Storevarden
23 Henrik Walland Lund 1982 Granveien 4 Skadberg
24 Eyvinn Thu 1955 Nunsteinveien 9 Storevarden
25 Stig- André Kyllingstad 1995 Stemveien 10 Sande
26 Kenneth Kristoffersen 1973 Joaveien 49 Røyneberg
27 Geir Husdal 1945 Myrullveien 20 Haga
28 Hildegunn Hare 1960 Vidjeveien 3 Haga
29 Catrine Løland 1989 Tjeltavegen Dysjaland
30 Hogne Hide 1983 Vigdelsveien 429 Håland
31 Werner Klausen 1980 Øygardsbakken 17 Skadberg

Sola Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**