Venstre kjemper for rettferdig arealavgift

Pål Farstad på bedriftsbesøk i Florø. Her sammen med 3. generasjon i E. Karstensen Fiskeoppdrett (Marø Havbruk), Foto: Simon Dyhr, Foto: Simon Dyhr

Flora Kommune er medlem i NFKK Nettverk Fjord og Kystkommuner og Flora Venstre mener arealavgiften der avgiftstrykket blir likt men fordelingen mer rettferdig er sikreste veien å gå for å få fortgang i arealplanlegging og tilrettelegging for vekst i Havbruksnæringen lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


I forbindelse med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett (RNB), har Venstres næringspolitiske talsmann Pål Farstad tatt til orde for at det innføres en arealavgift for oppdrettsnæringen. Bakgrunnen er et ønske om at kommunene skal få mer igjen for å legge til rette for havbruk. Avgiften vil gi kommunene bedre mulighet for å legge bedre til rette for vekst i næringen samt økt sysselsetting og bosetting langs kysten.

 

Se: http://kystnettverk.no/nyhetsarkiv/ntb_arealavgift_venstre_vil_tvinge_aspaker_pa_plass/

og https://www.venstre.no/artikkel/2015/05/18/vil-gi-kommunene-arealavgift-for-oppdrettsvirksomhet/ for mer informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**