Utbygging

Os er en av kommunene i landet som vokser raskest. Det innebærer mange og store muligheter for kommunen, men også utfordringer. Den viktigste jobben for politikere er å legge til rette for at kommunen kan håndtere veksten som kommer i årene fremover. Det innebærer at ansvar for å finne god løsninger når det gjelder vei, skole, barnehager, sjukeheimsplasser etc.

 

Os Venstre mener at vi trenger en ny kurs innenfor utbyggingspolitikken i Os. I for mange år har store utbyggere fått etablere boliger i områder som ikke har den nødvendige infrastrukturen tilrettelagt. Det er viktig at vi planlegger utbyggingen på en måte som gjør at vi kan vokse kontrollert. Det betyr at vi for eksempel bygger i områder vi vet at veinettet kan håndtere veksten og at vi har skoleplasser til elevene som kommer. En åpen og god dialog med naboer i store utbyggingssaker er veldig viktig å ivareta for best mulig prosesser.

Her er noen av sakene vi går til valg på:

  • Sette innbyggere foran utbyggere
  • Stille krav til utbyggere om infrastruktur etc.
  • Lage gode overordnede planer – færre dispensasjoner.
  • Ta i større grad hensyn til naboer i større byggesaker
  • Strøm og bredbånd i bakken.
  • Bedre veier til krinsene.
  • Legge til rette for bygging av ungdomsboliger
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**