Et inkluderende samfunn og et bilfritt sentrum

Illustrasjon: venimo / creativemarket.com

Harstad Venstre henvender seg til Boreal og ber om endring på bussrutene for 17.mai. Dette er dagen da flest mulig bør få ta del i Norge i rødt, hvitt og blått, også de som ikke har økonomi til alternativ transport inn til sentrum. Samtidig bør biler fortrinnsvis bør stå parkert utenfor sentrum, både for å skape rom for liv, og for å gi et best mulig eksosfritt miljø nettopp denne dagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Forrige uke feiret vi 17.mai. Grunnlovsdagen gir oss muligheten til å fortelle vår historie som nasjon og til å vise fram våre verdier. Blant disse er likestilling og inkludering framtredende. Samtidig fylles gatene med barnetog og mennesker – aldri er byen så levende som da. Det gjør at biler fortrinnsvis bør stå parkert utenfor sentrum, både for å skape rom for liv, og for å gi et best mulig eksosfritt miljø nettopp denne dagen.

Vi har gjort oss kjent med at Boreals bussruter i Harstad 17.mai var uendrede søndagsruter uten busstransport før etter kl 17-18, og er også kjent med at slik har det vært også tidligere år. Dette har store konsekvenser for deler av befolkningen som nettopp da burde ha muligheten til å ta del i og oppleve feiringen. Ulike områder utenfor sentrum har høyere andel kommunale boliger, hvor lavtlønnede har verken bil eller økonomi til alternativet drosjetransport: og nettopp på denne fellesdagen bør alle inkluderes. Nylig tilflyttede flyktninger og innvandrere bør særskilt få ta del i 17.mai, for å forstå og integreres i det norske samfunnet. Denne gruppen har sjeldnere bil, og oftere økonomi som gjøre drosjetransport vanskelig. For samfunnet som helhet er det en fordel om det går busstransport inn tidsnok til barnetoget, og hjem etter feiringen – slik at alle kan la bilen stå – og byen leve.

Harstad Venstre mener 17.mai er dagen da bussrutene bør tilrettelegges slik at flest mulig inkluderes får ta del i Norge i rødt, hvitt og blått. Vil Boreal busselskap endre sin praksis?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**