Byutvikling

Byutvikling er en viktig del av politikken på en rekke områder som sentrumsliv, boforhold, rekreasjon og trivsel, næringsliv og arkitektur.

For Hamar Venstre har det derfor i mange år vært vår viktigste kampsak at strandsonen fra Espern via åttemetersplanet til Koigen må bli jernbanefri! Byggingen av ny tospors jernbane gir oss en unik mulighet til å dele ut kortene på nytt og åpne opp for kontakt mellom byen og Mjøsa!

Vi roper et rungende NEI til korridor 1 Vest (tidligere kalt H1)! Vi ønsker ikke dette traséalternativet som betyr en fylling og en høy, bred bro rett utenfor sentrum, med støy, mangel på kontakt med Mjøsa og rasering av Koigen. Dette området bør forbeholdes rekreasjon for kommunens innbyggere og gjester. Vi vil bruke dagens vakre stasjonsbygning til andre formål.

For å ta unna befolkningsveksten som mest sannsynlig kommer på hele Østlandet er det viktig å bygge tett, men med grønne lunger.

Hamar er mer enn Hamar by. Vi ønsker derfor også å lage en kommunedelplan for Vang der nye boligtomter hovedsakelig planlegges langs aksen Ingeberg – Gåsbu, med sikte på kort avstand til infrastruktur.

Hamar Venstre vil:

  • bevare og utvikle strandsonen og Koigen til rekreasjonsområder, slik at byen åpnes mot Mjøsa– vi sier nei til Korridor 1 Vest (H1)
  • arbeide for en ny jernbanetrasé med stasjon under byen eller ved Vikingskipet
  • arbeide for bygging nær kollektivknutepunkt
  • sikre ny bruk av den nåværende jernbanestasjonen
  • bygge tett, klimavennlig og med grønne lunger
  • arbeide for en løsning som gir god trafikkavvikling for Rv 25 og tar hensyn til beboerne på Ridabu
  • arbeide for å lage en ny kommunedelplan for Vang
  • invitere nabokommuner til samarbeid om felles oppgaver og tjenester, og muligheter for kommunesammenslåing
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**