Femtekandidaten John Ingve Eielsen

Foto: Joachim Steinbru
John Ingve Eielsen er 5. kandidat og varamedlem i styret for Sola Venstre.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

John Ingve er 36 år og oppvokst på Ålgård, men har de siste 5 årene bodd i Sola. Han har ikke tidligere innehatt politiske verv, og jobber til daglig som avdelingsleder ved National Oilwell Varco. Han er derfor spent foran høstens valg, og ønsker å spille en mer aktiv rolle politisk fremover.
John Ingve er spesielt opptatt av demokrati, liberale rettigheter, digitalisering av samfunnet og energipolitikk. Han ønsker å bidra til en større åpenhet i de politiske prosesser for å minske avstanden mellom politikerne, deres beslutninger og innbyggerne for å øke valgdeltakelsen samt sikre ryddighet og rettferdighet i beslutninger som påvirker den enkelte.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**