Miljø og grønne valg

Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi.

Verdens forbruk av fossil energi er i ferd med å endre klimaet på jorda. Norge har et særlig ansvar for å kutte utslipp og for å utvikle nye, miljø­vennlige energiløsninger. Dette må også Hamar kommune og alle som bor der være en del av. Vi ønsker derfor at Hamar kommune skal forplikte seg til å ikke investere i fossil energi i fondene sine.

Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Miljø­vennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Hamar Venstre alltid være en pådriver for et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å gjøre grønne valg.

Hamar Venstre vil:

 • at Hamar skal bli innlandets grønneste kommune
 • utvide tilbudet «buss for en tier»
 • arbeide for et bedre busstilbud på kvelden og i helgene
 • stimulere til grønne energitiltak
 • videreutvikle tilgangen til gang- og sykkelstier
 • skaffe bysykler til leie
 • ivareta det biologiske mangfoldet ved å sikre sårbar natur
 • verne om dyrket mark i størst mulig grad
 • at Hamar kommunes fond skal være fritt for investeringer i fossil energi
 • at nye biler kommunen kjøper er klimavennlige
 • at kommunens bygge- og vedlikeholdsprosjekter er mest mulig klimavennlige

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**