Næringsliv

Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst.

Hamar Venstre vil satse mer på verdiskaping og innovasjon i samarbeid med lokale bedrifter og næringsklynger.

Vi må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.

Hamar Venstre vil:

  • arbeide for et nasjonalt kompetansesenter for grønne næringer
  • stimulere til nyetableringer innen grønt og sosialt entreprenørskap
  • arbeide for en handlingsplan for etablering av nye virksomheter
  • gjøre Hamar til en JA-kommune som forenkler det byråkratiet småbedriftene møter
  • styrke Hamarregionen Utvikling (HrU) sin rolle som veiledere for nyetablerere
  • revidere skiltreglementet så næringslivet kan gjøre seg mer synlig
  • få tilbake en campingplass i Hamar by
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**