Oljefondet trekkes ut av kull

Terje Breivik
Med denne avtalen bidrar vi både til at små og store bedrifter får hjelp til å komme seg gjennom en svært krevende tid, sier Terje Breivik. , Foto: Venstre

Samtlige partier på Stortinget har kommet til enighet om at Statens pensjonsfond utland (SPU) ikke lenger skal være investert i kullselskaper. Regjeringen får nå i oppgave å be Norges Bank og Etikkrådet om råd for utarbeidelse av et kriterium for uttrekk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

WWF inviterte Finanskomiteen på kakefest etter beslutningen om å trekke oljefondet ut av kull.
WWF inviterte Finanskomiteen på kakefest etter beslutningen om å trekke oljefondet ut av kull.

– At det nå er et stort flertall for noe Venstre har ment lenge, og foreslått flere ganger, er en viktig klimaseier. Ettersom grønne verdier i økende grad er blant de viktigste driverne på verdensmarkedet, gjør dette oljefondet langt bedre skodd til også å redusere klimarelatert finansiell risiko, sier nestleder og finanspolitisk talsmann i Venstre, Terje Breivik.

Les Terje Breiviks innlegg om SPU i Dagens Næringsliv

Saken avgis i finanskomiteen torsdag 28. mai. Finanskomiteen mener et eget produktbasert kriterium i retningslinjene for observasjon og utelukkelse skal settes til en andel av kullkraftselskaper og kullgruveselskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på kull, og /eller får 30 pst. eller mer av inntektene sine fra kull.

– Poenget med et nytt kriterium er at det både fører til endring som både er bra for klimaet, og øker verdien på oljefondet, sier Breivik.

Les Venstres forslag om uttrekkskriterier for SPU

Enstemmig på Stortinget

– Høyre er svært fornøyd med at det fortsatt er bred enighet i Stortinget om den framtidige forvaltningen i SPU, sier stortingsrepresentant Svein Flåtten.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at alle partiene nå har kommet til enighet om å trekke fondet ut av kull. Kull er i særklasse den kilden som står for de største utslippene av klimagasser, så dette er en stor klimaseier, sier Aps Torstein Tvedt Solberg, som er saksordfører.

– Kull er den mest klimaskadelige formen for energiproduksjon. Derfor mener KrF det er sterke etiske grunner til å trekke oljefondet ut av kullinvesteringer. Vi er svært tilfreds med at et bredt flertall på Stortinget slutter opp om dette, sier Finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen (KrF).

– Vi har konstatert at det var et flertall på Stortinget for et kulluttrekk. Derfor har det vært viktig for oss å sikre at et kriterium for uttrekk skal utredes av Finansdepartementet, i samarbeid med Norges Bank og Etikkrådet, sier stortingsrepresentant Tom B. Holthe i Fremskrittspartiet.

Les mer på E24.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**