Skole og barnehage

Hamar Venstre vil ha en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn.

For å få til dette må vi satse på den viktigste enkeltfaktoren i skolen – den som underviser; læreren, adjunkten og lektoren. De må få bedre muligheter til å se elevene, oppmuntre dem og gi dem tilpasset undervisning, slik vi vet mange arbeider hardt for i dag.

Venstre vil sikre alle som underviser mulig­heten til å ta etterutdanning og sørge for at de får mer tid til undervisning og for- og etterarbeid. Forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

Hamar Venstre kommer også til å arbeide for full barnehagedekning og to årlige barnehageopptak. For integreringens skyld er det viktig med gratis kjernetid, slik at barn som har behov for å lære norsk språk bedre får muligheten til det.

Hamar Venstre vil:

 • unngå kutt i skolebudsjettene
 • sikre fortsatt drift i Naturskolen
 • ha minimumskrav for undervisningskompetanse i alle fag
 • gi lærere, adjunkter og lektorer rett og plikt til etterutdanning
 • sette inn hjelp til elevene som trenger det så tidlig som mulig
 • legge til rette for pedagogisk mangfold i skolen
 • bygge ut Greveløkka skole
 • sørge for at kommunen blir en viktig aktør for lærlingplasser
 • la 10.klassinger som er kvalifisert følge undervisningen i VG1 i enkeltfag
 • styrke skolehelsetjenesten
 • arbeide for full barnehagedekning
 • arbeide for to barnehageopptak i året
 • utrede gratis kjernetid i barnehagen for de som trenger det mest
 • Greveløkka Barneskole
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**