Hva vil Venstre i Bjerke bydel? Møte om bydelsprogrammet

Utkast til program for neste bydelsperiode er nå ferdig og ute på høring.

Mandag 8. juni kl 18.30 inviterer Bjerke Venstre til programbehandlingsmøte på Venstres Hus. Tema for møtet blir hva som skal være programmet for bydelsperioden 2015-2019. Hva synes du er viktige satsningområder i vår bydel og hvordan skal vi sammen jobber for en grønn bydel med plass til mangfoldet?

Alle medlemmer er hjertelig velkomne til å delta på møtet og komme med sine innspill. Andre interesserte som har innspill til programmet er også velkomne til å ta kontakt med styret direkte eller komme med innspill på møtet.

Utkast til program finner du her: Programutkast Bjerke bydel

Ta kontakt med bydelslagsleder på mail eller telefon dersom du har noen spørsmål!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**