Oppgitt over avfallshåndtering

Illustrasjon: venimo / creativemarket.com

Siste året har man sett en økning i total mengde avfall, men en reduksjon i våtorganisk avfall. Mens Årsrapporten for Harstad postulerer dette som en landstrend, mente Venstres Maria Serafia Fjellstad at dette heller var et uttrykk for harstadværingens kjennskap til at alt avfallet blandes og brennes i Kiruna. Fjellstad framholdt at energigjenvinning langt fra er den edleste formen for gjenvinning, og la til at nær 30-40% kunne vært materialgjenvunnet istedet. Hun minnet om tidligere melding til HRS om å se nærmere på alternative former for gjenvinning av særskilt matavfall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I Årsrapporten for Harstad kommune sto det beskrevet en økning i total mengde avfall, men en reduksjon i våtorganisk avfall. Dette beskrives å være en del av en landstrend; noe Fjellstad ikke kunne kjenne igjen. Hun trakk fram at det generelt er en større bevissthet i befolkningen omkring gjenvinning enn tidligere, og ville heller skylde på den mer lokale kjensgjerningen at folk flest nå i større grad er blitt klar over at også matavfallet bringes i trailer til Kiruna og brennes sammen med brennbart avfall. “Jeg tror det gjør noe med hvor pliktoppfyllende harstadværingene sorterer.” Det angis 95% gjenvinning av husholdsningsavfall, noe som selvsagt er bra, men ifølge Fjellstad ikke bra nok. “Den største andelen av dette går til energigjenvinning, som langt fra er det edleste form for gjenvinning. Nærmere 30-40% av avfallet kunne med ulike grep vært materialgjenvunnet framfor energi. Som nevnt før ber jeg om at det bringes innspill til HRS om å utrede alternativ gjenvinning av matavfall: som biogass eller kompostering.”

Videre beskrev Fjellstad at også mye som i dag blir avfall og gjenvunnet heller kunne vært gjenbrukt. Herunder kan nevnes møbler, klær og krims. For noen uker siden besøkte Harstad Venstre Fretex, og var imponert over hva vi fikk se. Gjenbruk av alle tekstiler er aktuelt. Det som ikke er salgbart i butikken i Harstad sorteres ut til eksport til Øst-Europa hvor bruktmarkedene står klare for å ta imot, eller også til annet gjenbruk enn som de samme klærne. Et samarbeid mellom Fretex og HRS hadde vært positivt for begge parters målsetninger. T

Hun passet til slutt på å reklamere for årets Miljødag, med temaet Bærekraftig forbruk. Denne markeres tverrpolitisk, på initiativ fra Venstre, i Generalhagen kl 17 den 5.juni

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**