Politisk regnskap for perioden 2011-2015

 • Venstre i bydelsutvalget 2011-2015

 • Venstres utgangspunkt i bydelsutvalget
  • Høyre har rent flertall
  • Venstre fikk nestlederfunksjonen
  • Det politiske handlingsrommet
 • De viktigste sakene i perioden
 • Byutvikling
 • Kommuneplanen 2030
 • Filipstad/Frognerstranda
 • Majorstuen stasjon
 • Majorstuen skolesenter
 • Samferdsel/kollektiv

All trafikkøkning skal skje kollektivt eller ved sykkel og gange

 • Fornebubanen 2021
 • Beboerparkering 2017?
 • Sykkeltraseer i bydel Frogner
 • Idrett
 • Sonja Henie Ishall/Flerbrukshall – ferdigstilles 2016/17
 • Bademeldingen/områdebad Vest
 • Frognerbadet som helårsbad
 • Tørteberg fotballbane får kunstgress i mai
 • Miljø
 • Stoppe fortetningspresset
 • Bedre luftkvaliteten
 • Bevare bydelens grønne lunger
  • Gyldenløves gate 15
  • Drammensveien 118
 • Helse- og omsorg
 • Bydelsutvalgets tilsynsansvar
  • Hjemmeboende eldre
  • Barnehagene i bydelen
  • Fattige barn
  • Trygghet
 • Synlig politi
  • Tilstede og tilgjengelig
 • Trygge skoleveier
  • Ruseløkka skole-sikring av skolevei
  • Bygdøy skole-sikring av skolevei
  • Skovveien-sikring av skolevei
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**