Temamøte om Eldreomsorg

Maria Serafia Fjellstad

Jan Fjellstad gav ros til Frivillighetssentralens Vigdis Motrøen, og var imponert over hvordan dette aktiviserte både de frivillige og de som mottok tjenestene. Ettermiddagens temamøte om eldreomsorg gav kommunestyret et innblikk i både sykehjem og hjemmetjeneste, samtidig som man fikk høre mer om tilbudet til de aktive seniorene ved Aktivitetssenteret og Frivillighetsentralen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Eldrerådet har lenge etterspurt et større rom for diskusjon omkring Eldreomsorg, og endelig var det bebudede Temamøtet her. Begge Venstres kommunestyrerepresentanter deltok på Temamøtet, hvor også flere engasjerte eldre kom til.

Frode Risdals innledning om Eldreomsorgen i Harstad gav et nyttig helhetsbilde over situasjonen, men for Venstres representanter var det de andre innlederne som bød på mest ny informasjon. Husmor ved Kanebogen Aktivitetssenter vitnet om et høyt aktivitetsnivå og et rikt tilbud, og pekte på framtidas utfordringer om mer tilbud innen det digitale og rettet mot det flerkulturelle. Venstres Maria Serafia Fjellstad ønsket, og fikk, mer informasjon om Helsestasjon for eldre. Dette tilbudet gis til alle over 78 år, og etter 80 år årlig, med mulighet for hjelp til søknad om hjelpemidler, fallforebyggende tiltak, og tiltak rettet mot syn/hørsel. Slik kan flere holde seg frisk lengre.

Vigdis Motrøen beskrev Frivillighetssentralen og dens tilbud, og gav med det Jan Fjellstad en aha-opplevelse for hvordan sentralen både var et tilbud som aktiviserte mange eldre som frivillige, og på samme tid gav hjelpetrengende eldre en ekstra hånd, et ekstra besøk eller eksempelvis nødvendig strøsand. Jan Fjellstad var imponert over det han hørte, og da Motrøen uttrykte engstelse for framtidig finansiering, gikk Fjellstad langt i å love at dette skulle absolutt ordne seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**