Venstre og Hoppern skole

Foto: Verdalingen

FrP er uenig med Venstre i å bygge Hoppern skole. Vi kan leve med det. Men det er utidig av FrP å hevde at dette er et luksusprosjekt. FrP vil også bygge ungdomsskole på Jeløy men de vil ha den på Reier. Venstre mener den beste plasseringen av en ungdomsskole er på Hoppern. Det er bystyret enig i.

I fjor gikk fødselstallet på Jeløy ned. Det er ikke grunn god nok til å stoppe eller endre prosjektet. I følge de faktiske tallene for barn som allerede er født på Jeløy, trenger vi den skolen som nå planlegges. Rådmannen viste i saken om ny ungdomsskole at antall elever på Hoppern stiger med omtrent 50 fram mot 2019 og deretter synker igjen til dagens antall fram mot 2025. I saksframlegget sto det: «Legg merke til at fra 2014 og fram til 2021 representerer oversikten elever som faktisk går i kommunale skoler i Moss, 2022 er elevene som begynner på skolen høsten 2015 mens det fra 2023 er det barn som er bosatt i området.»

Da bystyret valgte Hoppern som tomt hadde rådmannen vurdert to tomter som egnet: Hoppern og ved barneskolen på Reier. FrP ville ha Reier. I følge rådmannens handlingsplan som ble lagt fram forrige uke er barneskolen Reier full og Ramberg er overfull slik at Reier er et alternativ for elever derfra. Prognosene fram mot 2035 er at antall barn i Moss vil øke. Selv om ungdomsskolen hadde blitt bygd på Reier, viser behovet den samme størrelsen som på Hoppern.

Det går an å være uenig i sak men da må man også være tydelig på hvorfor. FrP er mot rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten for å investere i ny ungdomsskole. Ved å velge Reier kan FrP ta med salg av tomten på Hoppern i regnestykket.

Det er helt nødvendig med ny ungdomsskole på Jeløy. Venstre mener Hoppern er det beste valget for skolen og for lokalsamfunnet. Er det nødvendig å øke eiendomsskatten for å investere i noe så viktig, er vi villig til å gå med på det.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**