Om valglister og Robek

Høyre-duo kriger om reiseregninger
Faksimile av forsiden til Brønnøysunds Avis 28. mai

Forsiden til Brønnøysunds Avis torsdag 28. mai er ganske betegnende. Brønnøy Kommune er på full fart mot Robek-lista, mens varaordfører Paul Birger Torgnes har sørget for at formannskapet (som også er valgstyre) har måttet ha fullt fokus på Paul Birger Torgnes de siste to ukene. Torgnes har også beskyldt undertegnede for usannheter. Kommer tilbake til det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Til valgstyrets møte mandag 18. mai hadde Brønnøy Venstre sendt inn en redegjørelse angående vår 5. kandidat Per Martin Orvik og hans valgbarhet. Dette på bakgrunn av at Torgnes hadde tatt opp dette i møte mellom de samarbeidende partiene H, Frp, Sp og V den 7. april. Fordi det var spekulasjoner i Venstre om hva som var hans motivasjon for å ta opp Orviks valgbarhet, ba vi valgstyret vurdere hans habilitet i saken.

En habilitetsvurdering er en ganske dagligdags affære i folkevalgte organer. Men Torgnes valgte å la seg personlig fornærme av den og ble så sint at valgstyret valgte å utsette saken. Valglistene kunne vært ferdigbehandlet 18. mai, men på grunn av dette, måtte formannskapet møtes på nytt igjen fredag 22. mai.

I dette møtet ble valglistene til alle partiene godkjent. Men Torgnes ble så fornærmet over å ha blitt erklært inhabil i dette møtet, at han senere på dagen ba om en lovlighetskontroll av dette vedtaket. Dette må altså formannskapet bruke tid på, enda han innrømmer at resultatet av valgstyrets behandling ville vært det samme om han hadde vært med i møtet.

Han annonserte også samme kveld at nå trakk han seg fra Høyres valgliste, som nettopp var blitt godkjent. Han valgte derfor å sende inn en søknad om fritak fra valglisten, enda han som medlem av valgstyret burde vite at fristen for dette er 24. april. Takket være hans søknad om fritak, måtte valgstyret møtes nok en gang torsdag 29. mai. Og de gjorde da det eneste rette, nemlig å bekrefte en valgliste som hadde blitt til gjennom fastlagte demokratiske prosesser.

Og som sagt, dette har altså formannskapet måttet fokusere på de siste to ukene.

Jeg lovte å komme tilbake til dette med usannheter. I valgstyret 18. mai betegnet Torgnes redegjørelsen fra Venstre som “løgn” og “vrøvl”. Han sa at han hadde aldri erklært at Per Martin Orvik ikke var valgbar. Enda han sa i møtet 7. april at “når det gjelder Per Martin Orvik, så er han ikke valgbar.” Og begrunnet dette med Orviks ansettelsesforhold i kommunen. Dette bekrefter han selv i e-post til ordføreren morgenen etter, der han skriver:

“For Per Martin Orvik, så er han VO-leder, dvs leder av forvaltningsgren med flere virksomheter; Voksenopplæring, Bibliotek, Flyktningetjenesten og Kulturskole. Selv om han permisjon fra stillingen fram til og med oktober, så endrer ikke det på det formelle forhold at han innehar stillingen når kommunestyret trer i funksjon. Dvs at han for å være valgbar må si opp stillingen nå for at valgstyret skal kunne godkjenne Venstres liste. Jeg har derfor uformelt gjort Venstres leder oppmerksom på dette.”

For å bevisføre sin versjon av hva som skjedde på møtet 7. april, har Torgnes fått gruppelederne i Frp og Sp til å undertegne et skriv, men dette skrivet er formulert på en slik måte at det eneste det beviser, er at Orviks valgbarhet var tema på møtet.

Likevel velger han å gjenta påstandene om usannheter fra Venstres side i sin søknad om fritak fra valglista.

Men nå håper jeg vi kan begynne å fokusere på de politiske sakene. Hvis vi havner på Robek-lista mens vi krangler om filleting, så er det en fallitterklæring for lokaldemokratiet. Og hvorfor skal vi da kjempe om listeplasseringer, hvis det ender opp med at det er Fylkesmannen som bestemmer all politikken? Som vil være resultatet om vi havner på Robek-lista.

Jostein Toftebakk
Leder, Brønnøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**