Miljø

P1010676
Fornybar energi
  • Stange må redusere av kommunens klimagassutslipp med 40 prosent i kommende periode og en konkret strategi for å bli nullutslippskommune.
  • Stange kommunes samlede areal for matproduksjon må bevares. Omdisponering av åker til annen bruk må følges av tilsvarende omdisponering av udyrket, dyrkbar jord til åker.
  • Mjøsa må holdes ren. Stadig nye forurensinger truer kvaliteten og det kreves et bredt engasjement for å sikre rent drikkevann og etandes fisk.
  • Stange skal bli et godt sted å sykle.
  • Mengden avfall må reduseres og folk skal hjelpes til gjenbruk og resirkulering.

 

Rettferdighet over generasjoner

MMMindre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**