Plan for Tananger sentrum

Foto: Joachim Steinbru

Den 10 juni skal plan for Tananger sentrum opp til behandling i utvalg for arealsaker

Dette er en plan vi politikere har ventet lenge på. Arbeidet med planen startet opp i 2008 og planen ble sist behandlet i Det faste utvalg for plansaker i august 2011. Det vil si at jeg som sitter i dagens utvalg for arealsaker ikke har vært involvert i arbeidet med planen.

Endelig behandling etter valget i 2015

Det er heller ikke politikerne som sitter i utvalg for arealsaker i dag som skal ferdigbehandle saken. Det blir opp til det nye kommunestyret å ta avgjørelsen om Tananger sentrum etter valget – forhåpentligvis i desember 2015 eller i tidlig i 2016.

Formål med planen

«Formålet med planen er at den skal gi grunnlag for beslutninger, og informasjons- og forventningsavklaringer både for private og offentlige. Eksisterende og fremtidige etableringer skal styrke Tananger sentrum med mangfold og bredde i aktiviteter og servicefunksjoner. Samtidig skal planen være avklarende og helhetlig løst med en effektiv og fremtidsrettet balanse mellom veinett, bebyggelsesmønster og grønne områder samt skape trivsel og bruksvennlige arealer for alle typer brukere.»

Innspill fra innbyggerne

For at vi i Sola Venstre skal kunne ta de riktige beslutninger for Tananger sentrum er det viktig at vi får innspill fra innbyggerne. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen innspill.

 

Tananger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**