Flyktningpolitikk for folk flest

Even Aronsen
Even Aronsen

Even Aronsen, tredjekandidat for Venstre, lar seg provosere når representanter fra kommunestyrets talerstol farer med tullestatistikk. “Flyktninger og mennesker i nød er en del av Venstres definisjon av «folk flest», det er bare synd at FRP ikke virker til å dele samme syn,” skriver han i dette innlegget:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Lørdag 30.mai fikk både jeg og andre lesere av Harstad Tidende et lite innblikk i det som framstår som FRPs uoffiselle valgkampsak for 2015. Der kan vi lese at innvandring og flyktningpolitikk vil være FRPs hovedpreg på valgkampen. Dette er kanskje ikke en veldig stor nyhet, da det er en sak som ofte har preget deres valgkamper. Men det er skremmende å lese uttalelsene å lese FRPs representanter uttalelser i forrige ukes kommunestyremøte angående tema. En del av utdragene Harstad Tidende siterte gjør meg virkelig opprørt. Jeg siterer “… I realiteten bosetter vi jo ikke 60, men 300 flyktninger i året. Dette på grunn av ordninga med familiegjenforening.” Jeg vet ikke hvilke realitet FRP forholder seg til, da tallene som kommer fram ikke baserer seg på fakta eller noen virkelighet som er kjent for meg. Ut fra tallene i datasystemet for utlendings og flyktningsaker kan vi lese følgende: I 2014 bosette Harstad 72 mennesker, 39 kom fra asylmottak, 21 kom som overføringsflyktninger og bare 12 kom på grunnlag av ordningen med familiegjenforening. Totalt i perioden januar 2010 til desember 2014 bosatte Harstad Kommune 396 personer. Av disse kom 95 på familiegjenforening. Det er et stykke unna 300 i året, vil jeg påstå.

Det å bosette flyktninger er et felles ansvar for alle kommuner i Norge, også for Harstad. For Venstre er det ikke vanskelig å forstå at det er en plikt å strekke ut en hjelpende hånd til mennesker i svært vanskelige situasjoner. Flyktninger og mennesker i nød er en del av Venstres definisjon av «folk flest», det er bare synd at FRP ikke virker til å dele samme syn. Det sitter 5000 mennesker på mottak som har fått opphold i Norge, som fortsatt venter på et sted å bli bosatt. Vi må ta vår del av ansvaret. Det å bosette flyktninger er en del av ansvaret og Venstre vil alltid kjempe for at vi skal ta vår del av ansvaret, også i Harstad. Det er vår plikt å hjelpe folk flest.

Even Aronsen, tredjekandidat for Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**