7 milliarder drømmer. Én planet!

Even Aronsen, Maria Serafia Fjellstad, Lena Bratsberg og Jan Fjellstad, Foto: Martin Kaarby

5. juni markeres verdens miljødag. For 3. år på rad går politiske parti og andre organisasjoner med et sterkt miljøengasjement sammen for sette miljø på agendaen også her i Harstad. Venstre, Rødt, AUF, MDG, Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Klimavenner, Unge Venstre og SV finner sammen i et felles arrangement i Generalhagen fredag ettermiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Årets tema setter fokus på bærekraft, og at vi alle har et solidarisk ansvar for å bruke de ressursene vi har med måte. «7 Billion Dreams. One Planet. Consume with Care!» Det dreier seg om fordeling, men ikke minst om at vi som bor i den ressurssterke delen av verden er nødt til å endre måten vi konsumerer på. Vi har faktisk ingen andre alternativ enn å sikre en bærekraftig drift av den ene planeten vi har.

I Norge havner hver femte handlepose med mat i søpla – antatt til å utgjøre 360 000 tonn, hvor privatpersoner antas å bidra med 2/3. Verdien av denne maten er estimert til å utgjøre 18 milliarder kroner. Det er en enorm sløsing med ressurser, som det i tillegg er knapphet på mange steder. I tillegg kommer miljøbelastningene i form av unødvendig transport, utslipp av klimagasser fra produksjon av mat ingen benytter seg av i tillegg til behovet for avfallshåndtering. Venstre vil bevisstgjøre oss forbrukere til å ta miljøvennlige og bærekraftige valg, og vi vil gjøre det lettere å ta slike valg. Sekundært må avfallet bli behandlet på en miljømessig god måte, slik at man både tar vare på energien i avfallet (f.eks. ved omdannelse til biogass), og de viktige bestanddelene i organisk avfall som fosfor og nitrogen (f.eks. ved biorest til gjødsel). Venstres mål er mindre matsvinn og mer miljøvennlig avfallshåndtering.

I mai i år var vi i Harstad Venstre på bedriftsbesøk hos Fretex. Der de fleste av oss har for mye i skap og skuffer, bidrar Fretex til gjenbruk og resirkulering og derigjennom til et mer bærekraftig forbruk og mindre avfall. De fleste av oss vet at Fretex selger brukte klær i sine butikker i Norge og i utlandet. De færreste av oss er imidlertid klar over man kan levere alle typer tekstiler til Fretex der det som ikke kan ombrukes blir solgt i markedet for gjenvinnbare tekstiler, og kommer inn i et gjenvinningsløp som pussekluter til biler, maletepper oa. Venstre ønsker at Harstad kommune og HRS skal bevisstgjøre sine innbyggere på disse mulighetene slik at vi kan få resirkulert flere tekstiler, noe som vil bidra til å gjøre hver enkelts forbruk mer bærekraftig.

Dette er bare to eksempler på ressurser vi i den vestlige verden overforbruker og omdanner til avfall på bekostning av verdens fattige og også på bekostning av fremtidige generasjoner. Listen er dessverre uendelig mye lengre. Imidlertid kan hver og en av oss gjøre valg som reduserer forbruket vårt – av mat og tekstiler og mange andre ressurser. Vi kan også gjøre valg som skaper etterspørsel etter varer og produkter som er produsert på en bærekraftig måte. Og sist men ikke minst kan vi sørge for at de varene og produktene vi er med på å generere blir sendt tilbake til ressurskretsløpet slik at det kan komme til nytte igjen.

7 millioner drømmer, og en av de er din. Hvis dagens forbruksmønster fortsetter vil vi i 2050 trenge tre planeter. Dersom også ditt barn og barnebarns drøm skal bli virkelighet er det nå hver og en av oss må ta valg til det beste for miljøet. Harstad Venstre ønsker deg velkommen på markering av verdens miljødag!

 

For Harstad Venstre

Lena Bratsberg, styremedlem og 4. kandidat til årets kommunevalg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**