Stortingsrepresentanter på Bodø-visitt

UV leder og Venstre leder , Terje Cruickshank

Torsdag 4.juni var Venstres og parlamentarisk leder Trine Skei Grande og 1. nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Iselin Nybø på visitt i Bodø som en del av Venstes skoleturné

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det var et heftig program den lokale toppkandidaten Ida G. Johnsen og resten av lokallaget hadde lagt opp til når stortingspolitikerne kom på visitt. Bodø er en rik by med mange tilbud og tilbydere innenfor utdanningspolitikken, og blant annet stod besøk til Løpsmark skole, First Scandinavia, PBL, Universitetet i Nordland og Vågøynes barnehage på programmet. .

Besøk på Løpsmark skole. Venstre ble invitert inn i klasserommene, både på småtrinnet og ungdommstrinnet, og elevene hadde mye å vise fram. Rektor, inspektør på Løspsmark skole og skolefaglig rådgiver fra Bodø Kommune fortalte om arbeidet i kommunen med skolebasert kompetanseutvikling, konflikthåndtering m.m. under besøket.

Se også: Venstres skoleturne

First Scandinavia. Venstres stortingsgruppe fikk som kjent gjennomslag i revidert nasjonalbudsjett for å løfte First Scandinavia inn på statsbudsjettet, så dermed var både naturlig og ønsket at man avla en visitt til de gode menneskene som jobber på First Scandinavia i Bodø.

Møte med styret i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og besøk på Vågøynes Barnehage. Her var tema: mangfold i barnehagetilbudet og finansieringsmodellen. (se nyhetssak).

Bodin Videregående Skole. Her var fokus på oppfølgingstjenesten og frafallsproblematikk, samt presentasjon fra Nordlandsforskning om et forskningsprosjekt om ungdommens utfordringer.

Universitetet i Nordland møte med ledelse/rektor. Her var det finansiering, og de nye universitetenes utfordringer som var fokus.

Fellesmiddag hjemme hos familie ble dagen avsluttet med før stortingsrepresentantene dro videre på sin Skoleturné

Nyhetssak i NRK Nordland: Hjelper skoletrøtte
Nyhetssak i AN: Skei Grande imponert og inspirert etter Bodø-besøk
Nyhetssak i Bodø NU: http://bodonu.no

Trine Skei Grande og Iselin Nybø ytret stor tilfredshet med besøket i Bodø. Venstres leder mente de fokusområdene Bodø Venstre har for utdanning, forskning og skole i sitt valgprogram er presise og lover god for utviklingen Bodø skolen om Venstre kommer i maktposisjon etter valget i september.

Trine Skei Grande og Iselin Nybø på visitt hos First Sckandinavia

Trine Skei Grande og Iselin Nybø på visitt hos First Sckandinavia

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**