NTNU mottok Venstres miljøpris

Professor Annik M. Fet mottar Miljøprisen av fylkesleder Trond Åm., Foto: Håvard Hugås

Sør-Trøndelag Venstres miljøpris for 2015 ble tildelt NTNU for deres sterke satsing på bærekraft. Professor Annik Magerholm Fet mottok prisen av fylkesleder Trond Åm, på Den internasjonale miljødagen 5. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) har siden 2013 oppskalert sin forskning på bærekraftig samfunnsutvikling, særlig gjennom opprettelsen av det tverrfaglige forskningsprogrammet “NTNU Bærekraft” som ett av sine fire tematiske satsingsområder i tiårsperioden 2014-23.
– Denne offensive satsingen vil få stor betydning for norsk og internasjonal miljøforskning, sier Sør-Trøndelag Venstres leder Trond Åm. Han delte ut prisen, et diplom og en rød bysykkel, til lederen for NTNU Bærekraft, professor Annik Magerholm Fet. Utdelingen fant sted under seminaret “Kunnskap for endring mot et bærekraftig samfunn” i Trondheim, fredag 5. juni. – Sykkelen symboliserer miljøvennlig transport, og med den kan ledelsen forflytte seg mellom de ulike instituttene som deltar i programmet, fortsatte Åm. Professor Magerholm Fet takket for prisen, og understreket betydningen av at også det politiske miljøet anerkjenner betydningen av forskningsinnsatsen som blir nedlagt.
På Verdens miljødag 5. juni pleier Sør-Trøndelag Venstre å dele ut en miljøpris. Veien mot det grønne skiftet krever mange og ulike tiltak fra ulike aktører, og dette skal gjenspeiles i prisen. Blant tidligere vinnere er aktører fra næringslivet som Statkraft Fjernvarme, Toyota og Britannia Hotel. Prisen har også gått til enkeltpersoner som økobonde Eivind Bakk på Melhus, og Gunnar Leistad som driver med avfallshåndtering i Trondheim.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**