Hamar Naturskole fikk årets miljøpris!

Foto: Benedicte Røvik

Fredag 5. juni var det verdens miljødag. Hamar Venstre har lang tradisjon for å dele ut Venstres miljøpris med et ønske om å rette ekstra fokus på ulike organisasjoner, personer eller bedrifter som har gjort en særskilt innsats for miljørette tiltak i lokalmiljøet det siste året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Tidligere vinnere er HIAS og Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone.

I år gikk prisen til Hamar Natuskole for sitt arbeid med med barn og unge ved å vise dem hvilke muligheter som finnes i naturen og hvordan man kan bruke den på en bærekraftig måte. Hamar Naturskole står i fare for nedleggelse på grunn budsjettkutt. Hamar Venstre synes ikke noe om at vi skal legge ned Naturskolen og ønsker å videreføre driften i den. Derfor har Hamar Venstre programfesta at vi vil jobbe for fortsatt drift i Hamar Naturskole.

Les mer om Hamar Naturskole her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**