Vestfold Venstres miljøpris til Jordvern Vestfold

Vestfold Venstres miljøprisvinnere 2015, Foto: Karin S. Frøyd

Miljødagen 5. juni ble markert med utdeling av Vestfold Venstres miljøpris til Jordvern Vestfold. På et arrangement på Cafe Gul i Horten var det også to spennende og interessant foredrag om henholdsvis klima og jordvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Per Espen Fjeld
Per Espen Fjeld

Per Espen Fjeld fra Miljødirektoratet innledet møtet med foredraget ” Klima hva skjer à?” Her satte han klimautfordringene i et forståelig perspektiv og gav forsamlingen et meget godt bilde på hvilke utfordringer vi står ovenfor og betydningen av å gjøre noe med 2 graders målet – raskt. Ved visuelle eksempler og dramatisering ledet han oss inn i problematikken om hva som faktisk skjer med drivhusgassene og hvor liten temperatur endring som skal til for å gi store naturkonsekvenser. Han viste til FN`s klimapanel og deres konklusjon at det er ekstremt sannsynlig , over 95%, at mer enn halvparten av oppvarmingen de siste 50 årene er menneske skapt. Den globale temperaturen stiger.

Han viste også til den dramatiske endringen i volum av havis i Arktis med en reduksjon på ca. 80% fra 1979 til 2012. Det alle forskere er enig om er at dagens utslipp så langt følger et senario som kan gi en temperaturøkning på mellom 3,2 grader til 5,4 grader.

Altså langt mer enn 2 graders målet.

Dette gir verdenssamfunnet store utfordringer, med rask stigende befolkning og økende velstand vil det bla kreve større areal til dyrkning av mat.

Amund Kind, Jordvern Vestfold
Amund Kind, Jordvern Vestfold

Dette ble en fin introduksjon til neste foredragsholder Amund Kind fra Jordvern Vestfold som fortalte om organisasjonen og det arbeidet de legger ned ved å kommunisere jordvern og hva bevaring av matjord betyr for oss i Vestfold og på verdensbasis.

Etter spørsmål fra et engasjert publikum ble årets miljøpris delt ut og det var med glede og begeistring at prisen for 2015 gikk til Foreningen Jordvern i Vestfold. Prisen er et kunstverk og diplom.

Sigbjørn Fjærvoll mottok prisen på vegne av foreningen.Vi må gjøre som andre land i Europa som ønsker å ta vare på matjorda rundt byene. Parallelt med fortetting må vi begynne å lage nye byer og knutepunkter, sa han i sin takketale.

I Horten har man nå en alle tiders mulighet til å utvikle et nytt knutepunkt rundt Skoppum kombinert med det vestre traséalternativet mellom Nykirke og Barkåker som nesten ikke tar matjord.

Dere skal vite at vi har lagt merke til Venstres klare standpunkt, samt arbeidet dere legger ned i Knutepunkt Horten Vest som er godt forankret i hensynet til matjorda.

Hele innlegget til Sigbjørn Fjærvoll kan du lese på denne linken.

Begrunnelse for prisutdelingen
At Jordvern Vestfold får prisen passer også ekstra godt, ettersom FN har lagt spesiell vekt på jordvern i 2015. I begrunnelsen heter det bl.a. at foreningen får prisen for sin fokuserte innsats i arbeidet med å framheve jordvernets betydning for Vestfoldsamfunnet. Videre heter det i begrunnelsen at Jordvern Vestfold påpeker at vernet av matjord bør være et overordnet kriterium i all framtidig arealforvaltning samt at matjord er nødvendig på grunn av egen matsikkerhet og fordi vi har et etisk ansvar.

Jordvern Vestfold er ei vaktbikkje, som jobber utrettelig med å bevare matjorda vår, på den måten at det ikke gjøres om på bruken av den til andre formål. Det er viktig for framtidas matproduksjon i en verden der vi blir stadig flere mennesker.

Foreningen har eksistert siden 1997. De har rundt 200 engasjerte medlemmer i hele fylket, og det er ikke et krav at man selv må være jordeier for å være medlem.

Tidligere prisvinnere
I 2015 er det 8. gang prisen deles ut. Tidligere vinnere har vært (klikk deg inn på linken for mer om den aktuelle prisvinneren):

2014 Vestfold Mat SA – utdelt i Horten
2013 Norges Jeger og Fiskeforbund Vestfold – Horten
2012 Fretex – Larvik
2011 Alexandra Hauge – Tønsberg
2010 Karl Hagelund, tidl. Naturverninspektør hos fylkesmannen – Stokke
2009 Skjærgårdstjenesten – Horten
2008 Den norske Turistforening i Vestfold – Sandefjord

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**