Kandidatar Sykkylven Venstre 2015-2019

Her kan du lese meir om Sykkylven Venstre sine kandidatar framføre valet i haust.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

1. John Kenneth Brenne (f.1973) sivilingeniør

Eg vil arbeide for eit
sterkare sentrum, slik at vi
trygger tilboda der etterspurnaden
er størst.

2. Kanutte Roald (f. 1983), anestesisjukepleiar

Mine hjartesaker er famile,
helse og miljø. Eg vil kjempe
for eit barnehagetilbod der
behovet er størst.

3. Bjørn Idar Lyngvær (f. 1964) dagleg leiar

Eg vil arbeide for ei
smidigare og raskare
sakshandsaming i bygge-,
dele- og reguleringssaker.

4. Hogne Ulla (f. 1990) siviløkonom

Eg vil arbeide for ein skule
som fremjar trivsel, læring
og kreativitet – i samspel
med næringslivet i bygda.

5. Ove Bjerkan (f. 1946) pensjonist

6. André Brenne (f. 1969) fabrikkarbeidar

7. Amund Flisnes (f. 1967) butikkmedarbeidar

8. Asbjørn Grebstad Hovland (f. 1956) vaktmester

9. Tone Klakken (f. 1979) ergoterapeut

10. Carl-Johan Tandstad (f. 1963) adjunkt

11. Håvard Elias Hovet Aas (f. 1992) butikkmedarbeidar

12. Sveinung Vemøy (f. 1960) kvalitetsleiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**