Økologisk mat i kommunen

Foto: Eid kommune

Sofie Aurora Braut Bache snakket i bystyret 15. juni om hvorfor Venstre ønsker at Stavanger Kommune skal bruke mer økologisk mat i driften sin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Sofie Bache
Sofie Bache

Ordfører, hensikten med målene om mer økologiske matvarer begrunner man i et ønske om å redusere belastningen på miljø, helse og dyrevelferd.

Jeg har mye fint å si om økologisk landbruk, men når det kommer til dyrevelferd skal det likevel nevnes at økologisk mat ikke nødvendigvis betyr at dyrene har det noe særlig bedre. Her er det et stort forbedringspotensial. Likevel vil det for noen dyr være positivt om man velger økologisk fremfor konvensjonelt. F.eks. for høner, hvor all plassen de vanligvis har tilsvare størrelsen på iPadene dere sitter med i hendene. Men det er en helt annen debatt.

Slik situasjonen er nå er det usikkerhet om hvorvidt økologisk mat faktisk er bedre for helsen og miljøet. Det er forskning som støtter opp om at forskjellene er både små og ikke-eksisterende sammenlignet med konvensjonell landbruk. Samtidig er det også mye tungtveiende forskning som støtter opp om at økologisk landbruk er bedre for oss og for miljøet. I Venstre er vi som utgangspunkt positive til økologisk landbruk.

Sunn og naturlig mat vil alltid være god mat.

Sofie Aurora Braut Bache

Man kan ikke legge skjul på at bl.a. kjemisk-syntetiske sprøytemidler ikke akkurat står på toppen av ernæringspyramiden, og det er ikke vanskelig å konkludere med at vi helst skal spise så lite av det som mulig.

I tillegg til dette har vi en del klimamål vi skal nå, og selv om økologisk landbruk på langt nær ikke er nok, er det definitivt et steg i riktig retning. I Danmark har de vært veldig flinke på dette, og så å si alle varer kan kjøpes økologisk. Etter nyere forskning har de også sett en forbedring på klima og miljø, helse og oppnår bedre avlinger.

Sunn og naturlig mat vil alltid være god mat, og vi mener på bakgrunn av dette at en oppfordring ikke vil være tilstrekkelig, selv i den økonomiske situasjonen vi befinner oss i. Vi kommer derfor til å stemme for rådmannens forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**