Ikke redusert bemanning i barnehagene!

Evje og Hornnes kommunestyre vedtok som et ledd i en sparekampanje å redusere bemanningsnormen i barnehagene, slik at det fra høsten av skal være 6,5 barn pr ansatt mot 6,0 i dag. Dette vedtaket vil Evje og Hornnes Venstre reversere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre har som mål å fange opp barn med spesielle behov så tidlig som mulig i livsløpet, for å kunne iverksette tiltak og følge opp disse barna så tidlig som mulig og på en så god måte som mulig.
Bemanningsreduksjonen vil øke faren for at barn med spesielle behov ikke blir fanget opp så tidlig som de bør.
En reduksjon av bemanningen vil medføre store kostnader på reparasjon senere i livsløpet i stedet for å jobbe forebyggende, og blir omtrent som å pisse i buksa for å holde varmen.
Evje og Hornnes Venstre tror ikke at vedtaket i denne saken var gjennomtenkt, og vil derfor fremme saken på nytt med tanke på å omgjøre vedtaket. Det er viktig for oss å sikre barn gode oppvekstkår.

For Evje og Hornnes Venstre
Jan Albert Haagensen

Portrett av Jan Albert Haagensen

Portrett av Jan Albert Haagensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**