En demokratisk skandale

Norges flagg
Det norske flagg, Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Offentlighetsloven har over natten blitt endret. Slik skal brysomme journalister og nidkjære innbyggere ikke lenger kunne være festbrems for effektive byråd. Offentligheten er stengt ute, den offentlige debatt lukket, og det uten at det offentlige rom har vært tatt med på høringsrunde. Stortingsflertallet som smekket døra igjen besto av Høyre, FrP, Ap og KrF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

 

Offentlighetsloven ble første gang vedtatt i 1970 med grunnleggende prinsipper om innsynsrett som forutsetning for ytringsfrihet og demokrati. Retten til å vite skulle være selvsagt, mens hemmelighold var det som måtte begrunnes. Når enkelte kommuner har fått teste ut parlamentarisme, har disse også prøvd seg på å nekte innsyn i notater som skal opp til behandling i byrådet. Denne ulovlige praksisen ble kritisert av Sivilombudsmannen, og framfor å endre praksis slo Stortingsflertallet tvert om og endret loven slik at den ulovlige praksisen kunne fortsette. Når dette attpåtil skjedde uten høringsrunde i forkant slapp man motforestillingene og de egentlige debattene: alt var avgjort på bakrommet. Venstre stemte i Stortinget mot lovendringen, men flertallet gikk altså inn for mer hemmelighold i byrådenes møter.

Mens parlamentarisme ble innført for å spre makten på politikernes hender, har i stedet politikerne glemt demokratiet de kom fra. I Harstad hvor vi har Formannskapsmodell vil fortsatt møtepapirene og sakslistene ligge offentlige, men som nasjon har vi tatt et langt steg i feil retning. Når sykehjemmet skal konkurranseutsettes og skoler skal stenges, kan saken være bestemt lenge før noen vet at den finnes.

Harstad Venstre ønsker mer åpenhet om de politiske prosessene, og Venstres Stortingsvalgprogram ønsker å innsnevre muligheten for å unnta dokumenter fra offentligheten. Med deltakelse fra flere i åpent terreng tror vi at de beste løsningene kommer til syne. Et bredere folkeengasjement danner grunnlaget for rekruttering inn i politikken. En synlig debatt gir grobunn for høyere valgdeltakelse. Det er dette som vil løfte demokratiet til et høyere nivå. Der hvor sandpåstrøing er eneste aktivitet vil engasjement dale, og stadig færre vil ta del i makten. Mangel på åpenhet kan i ytterste konsekvens gi rom for korrupsjon og maktmisbruk. Et slikt demokrati vil vi ikke være bekjent av. Åpenhet om maktutøvelse er selve grunnsteinen i demokratiet.

Maria Serafia Fjellstad og Mats Nygaard Johnsen, kommunestyrekandidater for Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**