Vil gjøre det enklere å bygge sykkelveier

Karl M. Buchholdt
Karl M. Buchholdt , (Foto: Aina Bye)

Sykkelveier er en viktig sak for Venstre, sier ordførerkandidat Karl M. Buchholdt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Vi vil det skal være enkelt å ta grønne valg i Levanger, og å reise med sykkel er et av de grønneste valgene du kan ta, sier ordførerkandidat Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre. -Derfor er vi veldig glade for at Abid Q. Raja og Venstre på stortinget har gitt oss viktig drahjelp for å satse på sykkelveier lokalt, sier Buchholdt.

Det var på tirsdag at et flertall i Stortingets transportkomité gav sin tilslutning til Venstres forslag om å gjøre det enklere å bygge ut infrastruktur for sykkel. Det er dermed flertall på Stortinget for å gi Regjeringen i oppdrag å utrede tiltak som kan gjøre det enklere å få bygget sykkelveier o.l. i kommuner og fylker. Stortinget skal etter planen ha endelig behandling av saken 18. juni. I tillegg er det flertall for en økt satsning på el-sykkel.

– I mange tilfeller er det bare små endringer som skal til for å få lagt bedre til rette for sykkel og sykkelveier, sier Buchholdt. I dag er det ganske rigide krav til utforming av sykkelveier og annen infrastruktur for sykkel. Det fører til at en del prosjekter strander, fordi det ikke er mulig å innfri alle krav. Nå skal regjeringen se nærmere på disse kravene, slik at vi kan få gode, lokale løsninger som gjør det enklere og hyggeligere å sykle flere steder, fortsetter Buchholdt.

Han viser til at Levanger Venstre går til valg på å bygge ut et helhetlig gang- og sykkelveinett i sentrumsområdene i kommunen. – I tillegg har Levanger Venstre gjennom flere år kjempet for å få på plass en gang- og sykkelvei mellom Åsen og Åsenfjord, sier Buchholdt. – Gode gang- og sykkelveier er et viktig tiltak for å gjøre Levanger til den mest attraktive kommunen å bosette seg i på Innherred. I tillegg har Levanger som mål å gjøre Levanger klimanøytralt innen 2022, påpeker Buchholdt. – Mer fleksible løsninger og mindre byråkrati vil dermed være viktig for å nå disse målsettingene, avslutter ordførerkandidat Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**