Tankevekkende om kultur

(Foto: Dreamstime.com)

I år har jeg fått en skikkelig vekker om kulturutvikling. Grunnen er den behandlingen Møllebyen Litteraturfestival har fått fra politikere og administrasjon i fylkeskommunen.

Jeg kan like godt innrømme det med en gang. Tidligere har mitt syn på kulturstøtte vært å tilby penger til kulturaktiviteter. Driften må den enkelte tilbyder sørge for selv. Da vil den enkelte kulturaktør vite at drift er mulig før man hiver seg på en rekke prosjekter.

I denne fireårsperioden som leder av kulturutvalget i Moss, har jeg gradvis endret syn. Jeg, og flere med meg, har kommet til en ny konklusjon. Vi må også ta vare på noen aktører gjennom driftsstøtte. Fylkeskommunens behandling av Møllebyen Litteraturfestival underbygger det.

For å kunne bruke sitt engasjement og kreativitet på å skape kulturaktiviteter må det også være forutsigbarhet for egen drift. Da må ikke hoveddelen av kreftene brukes til å skrape sammen penger til drift. Kvalitetene i de enkelte kulturprosjektene vil lide under det.

Martin M. Sørhaug synliggjør dette på en forståelig måte i sin kommentar i Moss Avis. Sørhaug står fram på vegne av “kulturidealistene” i House of Foundation. Han peker på det usikre og ødeleggende ved å leve fra hånd til munn og samtidig skulle levere et kvalitetsprodukt til sultne kulturkonsumenter i Moss, Østfold og, ja faktisk, Østlandet.

I en oppstartsfase kan det være greit å være prosjektorientert men det går også an å være støttende i en periode og se hvor det bærer hen med gode ideer. I Moss har vi gode erfaringer med NonStop-festivalen på Parkteatret, Sommerfestivalen og Konsertserien på Arena Moss kirke- og kultursenter og Møllebyen Litteraturfestival på House of Foundation for å nevne noen. Det finnes andre også.

Jeg nevner disse spesielt fordi vi som styrer i Moss kommune nå ønsker å gi disse kulturaktørene med sine prosjekter, forutsigbarhet. Vi har i inneværende periode gitt prosjektstøtte jevnlig, men etter søknad. Styringsflertallet i fylkestinget, med Ap og SV i spissen, har utfordret oss på å gi støtte med løfte om å følge dette opp i fylkeskommunen.

Det har gått bra helt til i år. Da ble Møllebyen Litteraturfestival “glemt” i fylkeskommunen og de ble av Ap og SV oppfordret til å klage på saksbehandlingen fordi politikerne hadde oversett dem. Venstre, sammen med Høyre og FrP, foreslo derfor i fylkestinget å gi festivalen støtte også i år, noe flertallet nekte å vedta. Etter en stor debatt ble forslaget oversendt fylkeskomiteen for ny behandling. Jeg vet i dag ikke om det vil gi et positivt flertall eller om komiteen har penger igjen til festivalen. Det redelige hadde vært at fylkestinget hadde gitt pengene nå.

Som Sørhaug beskriver i sin kommentar, er slike prosjekter et langsiktig arbeid. Det tar tid å planlegge og mye arbeid er gjort samt avtaler og forpliktelser lagt til grunn før man vet om pengene kommer. Derfor har det vært viktig at flertallet i Moss og Østfold begge har forpliktet seg til å komme med pengene. Nå kom kuttet i Østfold som et sjokk på alle. Festivalen og arrangøren blir satt i en umulig situasjon om ikke Ap og SV følger opp løftene sine i fylkeskommunen.

Da kulturutvalget og bystyret i Moss vedtok kulturplanen i oktober i fjor, ble det vedtatt at vi skulle vurdere en fast driftsstøtte til noen kulturinstitusjoner. Vi så med andre ord dilemmaet angående drift og aktivitet samt forutsigbarhet for kulturaktørene. Så måles vi ikke på løfter men på hva vi gjør.

Derfor fulgte Venstre, Høyre og KrF opp dette i bystyret nå ved å foreslå “Det planlegges med fast driftsstøtte til større kulturinstitusjoner og –tiltak som NonStop-festivalen, House of Foundation og Arena i handlingsplanen fra 2017.” Derfor er de tre nevnt over. Forslaget fikk flertall med støtte fra FrP. Noen av oss har lært og Venstre har vist i handling at vi står ved vårt løfte om kulturstøtte. Det er vårt mål også i 2016 og årene framover.

Sindre Westerlund Mork
gruppeleder for Venstre

Kronikken i Moss Avis

Kronikken fra Martin M. Sørhaug i Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**