Billigere buss med Venstre

Tommy Bjørnødegård

Venstre mener at noe av det viktigste vi kan gjøre framover er å styrke kollektivtilbudet – vi vil gjøre det enklere og billigere å reise kollektiv.

Nordland Fylkeskommune vedtok å øke bussbillettprisene. Fra 1.januar 2015 skulle bussprisene økes med 15%. Det er et skritt i helt feil retning. Det skal være enkelt, billig og bra å velge miljøvennlig. Det skal handle om å få flere til å velge kollektivt i stedet for å få flere til å velge bilen.

Det viktig å ha et godt og billig busstilbud både for å ha et bra og fungerende bymiljø og for å gi et godt tilbud til innbyggerne.

Grønne lunger, billigere buss og nye miljøvennlige arbeidsplasser er blant lovnadene til folk i Nordland.

Venstre lover en valgkamp i miljøets tegn. Venstre ønsker en ny politikk der Norge skal lede an i en overgang fra fossil til grønn økonomi. Venstre ønsker en grønn bysamfunnsutvikling. Vi ønsker å bo i byer med lavere karbonutslipp, mindre privatbiltrafikk og mer kollektivtrafikk. Vi vil øke frekvensen på bussavgangene, kollektivtrafikk skal være et billig og godt alternativ til folk.

Venstre vil:

✔ Holde bussbillett prisene på et lavt nivå.

✔ Oppfordre Fylkeskommunen til å senke prisene på bussbillettene.

✔ Tilby et godt busstilbud for folk i Bodø Kommune.

✔ Fortsette å ha samme pris for periodekort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**