Program 2019-2023

Kopi av program for Lyngdal Venstre finner du her.

Lyngdal Venstre lytter til Folk. Våre Folk finner du her

Program 2019-2023

Næring og turisme:

Tilrettelegging for handel og næring

Nei til eiendomsskatt

Bedre vedlikehold av kommunale bygg og veier

Skape møteplasser for innbyggere fra hele kommunen

 

Helse og omsorg:

Aktivitet for beboere i boliger for vanskeligstilte, Kvavik

Styrke ettervern

5% varig tilrettelagte arbeidsplasser i Lyngdal kommune

Varig styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten

 

Miljø og fritid:

Tilrettelegging for ishockeyspill på Skeisen

Økt tilrettelegging for et enklere friluftsliv

Rydding av Kvavikstranda og alle offentlige friluftsområder

Sikring av Lygna med sidevassdrag mot forurensning

Flomsikring, kartlegging av flomutsatte områder

Bevare allemannsretten, ta vare på 100-meters beltet

Nei til vindkraft på land

Bevare Bergeheim som park og rekreasjonsområde

 

Skole, barnehage, SFO:

Ny Å-skole tilpasset alle elevene

Gratis SFO og fritidstilbud til barn av lavinntekts familier

Vernepleier i skolen

Beholde skoler og institusjoner i Konsmo og Byremo

Støtte utviklingen av VGS på Byremo

Bedre overgangsrutiner barnehage/skole/u-skole/videregående

 

Politisk regnskap

Sikret at «Hobbyen» kan gi et bedre tilbud og dagsenter

Sikret at habilitering forblir på Bergsaker

Arbeidet for avlukke til resepsjon på Lyngdal legesenter

Jobbet for bedre overgangrutiner i barnehage og skole

Arbeidet for reserverullestoler til utlån ved behov

Støttet etablering av Familiepark

Jobbet for Blå-kors etablering i Lyngdal

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**