Bare Venstre sa nei til å utrede jernbanen i strandsona

Venstres Live Giset, Foto: Benedicte Røvik

Bare Venstre sa nei til å utrede jernbanen i strandsona. Over halvparten av Hamars innbyggere ønsker ikke jernbane i strandsona. Av partiene i Hamar er det bare Venstre som tydelig viser, ikke bare sier, at vi vil ha en jernbanefri strandsone.

Livet Giset i Venstre sa på siste kommunestyre tydelig fra fra talerstolen at vi ikke ønsker en utredning av korridor 1 i det hele tatt. Venstre ønsker kun en utredning av alternativ 2 og 3, da korridor 1 ikke er et alternativ Hamar Venstre kan leve med. Venstres forslag fikk bare støtte fra en øvrig kommunestyrerepresentant. Det viser at for alle de andre partiene er korridor 1 (jernbane i strandsona) et aktuelt alternativ.

Les hele saken her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**