Betong som byutvikling

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet går baklengs inn i framtida når partiene vedtar en retning for sentrumsplanen hvor det er havnestyret som setter kursen. Resultatet forverrer mulighetene til å utvikle en grønn, moderne og kompakt by basert på tre fortrinn: Nærhet til naturen, nærhet til havet og et kompakt bysentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I kommunestyret i Harstad onsdag vedtok partiene Høyre, Frp og Sp at havnestyrets modell for sentrumsplanen skal velges. I denne modellen blir selvsagt havnestyrets ønsker for et gigantisk kaiprosjekt styrende – og med høy risiko for at resultatet blir parkeringsplasser tilsvarende to fotballbaner.

Levende sentrum

Venstre mener et grønnere og mer levende sentrum må ligge til grunn for vårt valg av havnealternativ. Biler skal aldri ha den beste utsikten, og det vil være en skandale om en utfylling i havneområdet gir mer overflateparkering.

Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum med tilgang til sollys, ren luft, grøntarealer og utsyn til havet – et levende sentrum med folk i gatene, butikkvinduer for handel på gateplan og møter mellom mennesker på vei mellom gjøremål. Et av de viktigste redskapene på vei dit er sentrumsplanen. Derfor vil Venstre bidra til at det havnestyre-baserte vedtaket i kommunestyret blir gjort om ved første anledning etter valget i september.

Galt signal

Små og store byer verden rundt arbeider for å utvikle sine sentra. For 50 år siden var det gangbar mynt å la store havner være endel av sentrumsstrategien. Slik er det ikke lenger; i dag vet vi at det er mennesker, ikke betong som skaper gode byer. Den retning Høyre, Frp og Senterpartiet Harstad ønsker for Harstad, er gammeldags byutvikling.

Byer må være attraktive for unge voksne som kan gi utviklingen kraft. Vi tror det er et helt galt signal overfor denne gruppen å gjøre en monumental sentrumshavn til byens signalprosjekt nummer 1.
Av Maria Serafia Fjellstad (ordførerkandidat for Harstad Venstre) og Bård Borch Michalsen (listekandidat for Harstad Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**