Valprogram 2015-2019

Giske Venstre blei stifta i 1964 og er tufta på verdiane til Venstre, Noregs eldste parti. Venstre har i alle år arbeidd for eit samfunn der alle kan delta og vi tek utgangspunkt i det enkelte menneskes personlege fridom, og det ansvaret vi alle har for fellesskapet, miljøet og for kvarandre. Difor er skule, helse, miljø og verdiskaping våre viktigaste saker.

Her er programet vi går til val på:

Valprogram Giske Venstre

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**