Bike & ride

Sykkelmannen

Sykkelparkeringsplasser ved T-banestasjonene

Østensjø Venstre har jobbet lenge for at alle bydelens T-banestasjoner og kollektivknutepunktene i bydelen skal få gode sykkelparkeringsplasser slik at det blir enklere folk folk å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi er derfor glade for at linje 3 Mortensrud vil få langt flere stasjoner med sykkelparkering etter oppgraderingen.

I forbindelse med oppgraderingesarbeidene av linje 3 Mortensrud og buss for bane fremmet vi derfor forslag om utsetting av midlertidige sykkelparkeingsplasser. Dette forslaget syntes Ruter var så bra at de nå har utplassert flere midlertidige sykkelparkeringsplasser ved bl.a. Hellerud, Manglerud, Høyenhall og Brynseng.

Her kan du lese hele forslaget fra desember 2014, og som et enstemmig BU i Østensjø støttet:
Forslag fra Venstre v/Britt Inglingstad

“Bike and ride” muligheter ved flere t-banestasjoner nærmere sentrum.

I forbindelse med at Østensjøbanen skal stenges for oppgradering mellom Hellerud og Bogerud fra april 2015 og trafikantene må over på buss antar bydelen at flere innbyggere langs ruten vil kunne foretrekke å sykle mot sentrum.
Ikke alle ønsker å sykle i, eller igjennom sentrum, så det å kunne sykle til en t-banestasjon som trafikkeres kan være en godt alternativ til buss-for-bane for noen om sykkelparkeringsplasser finnes.
Aktuelle t-banestasjoner er Ryen, Manglerud, Høyenhall, Hellerud, Brynseng, Helsfyr og Ensjø, men det er kun Hellerud og Ensjø som har noen ytterst få sykkelparkeringsplasser. I tillegg er de få på Hellerud meget ugunstig plassert.

Bydel Østensjø ber derfor byråden og Ruter om å se på muligheten for å få raskt på plass sykkelparkeringsplasser ved de stasjonene hvor det synes å være mulig å få til dette. Bydel Østensjø ser for seg at både Ryen, Høyenhall og Brynseng vil være slike stasjoner i tillegg til at det synes å være en enkel sak å utvide antall sykkelparkeringsplasser både ved Hellerud og Ensjø.

I påvente av permanente plasser bør løsninger a la de som ble benyttet under Øyafestivalen kunne etableres relativt raskt, slik at en mulighet for “bike and ride” kan være på plass når Østensjøbanen stenger fra Hellerud 7. april 2015 samtidig med at sykkelsesongen starter.

Vedtak i saken bes sendt samferdsel- og miljøbyråden samt Ruter.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**