Eit levande demokrati

  • Gjere møta i folkevalde organ tilgjengelege på nett-tv via kommunen sine nettsider
  • Sikre at kommunen brukar klarspråk i sin kommunikasjon med innbyggjaren
  • Legge til rette for meir brukarmedverknad og –involvering
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**