Gjere grøne val til beste for folk og miljø

 • Bruke energieffektive løysingar i kommunale byggeprosjekt
 • Stille tydelege miljøkrav i reguleringsplanar og utbyggingsavtalar
 • Prøveordning for leasing av el-bilar til bruk i kommunal drift
 • Legge til rette for at fleire kan bu i sykkel- og gåavstand til sentrum, arbeid og skule:
  • utvikle eit nett av stiar, gåter og gangvegar mellom buområda, sentrum og skulane
  • avgrense bilkøyring i området ved barneskulen og idrettsparken
  • vidareutvikle Leikanger Utstyrssentral med utlån av el-sykkel
  • vere pådrivar for sykkelfelt mellom Sogndal og Leikanger
  • vere pådrivar for betre kollektivtilbod mellom Sogndal og Leikanger, også i helgane og på kveldstid
 • Vidareutvikle friområda ved Nybø, Leikanger ungdomsskule og Pilaviki
 • Jobbe for at ein tek betre vare på Sognefjorden som ressurs og vern om fiskebestandane
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**