Kvalnes hyttefelt

Rita Jakobsen

Hyttesaken på Kvalnes viser at vi trenger en grundig debatt og en plan for hyttestrukturen i kommunen. Venstre får kritikk for at vi faktisk var med på å halvere hyttefeltet på Kvalnes. Vi henges ut som miljøsvikere fordi vi ikke var villige til å skyve landbruks- og beitenæringa foran oss for å stoppe hyttebygging i Bodø kommune. Denne kritikken vil vi svare på.

Venstre ønsker et sterkt jordvern, og vil minimere nedbygging av dyrket mark. Det innebærer nødvendigvis at utmark og enkelte beiteområder kan bli utsatt for hyttebygging. Det aktuelle området på Kvalnes har vært regulert til hyttebygging siden 2003, den gang av Skjerstad kommunestyre. Planen ble rullert i 2009 og i 2014, uten at det kom innsigelser fra lokalutvalget på Skjerstad.

Når Kvalnes hyttefelt lanseres, og planene med 115 hytter legges frem, forstår Venstre godt at lokalbefolkningen steiler. Vi syntes også 115 hytter var fullstendig uaktuelt. Vi ønsket å skalere ned prosjektet. Rett og slett fordi vi syntes det var for stort. Vi ønsker ikke at det skal være fritt fram for utbyggere å bygge så store felt de vil. Derfor mer enn halverte vi antall hytter, og begrenset arealet de skal bygges på.

Senterpartiet leverte et utsettelsesforslag i Bystyret, hvor de ønsket å sette hyttefeltet på vent inntil kommunens Landbruksplan var ferdig. Dette ville innebære at all hyttebygging i kommunen kan utsettes i påvente av Landbruksplanen. Det vil ikke Venstre være med på.

Venstre mener det er størrelsen på hyttefeltet som er hovedutfordringen i Kvalnessaken. Vi vil ha en debatt om hvilken hyttestruktur vi ønsker i kommunen. Ønsker vi kun spredt hyttebebyggelse, eller vil vi tillate større, konsentrerte hyttefelt? Venstre mener det må være rom for både og. Men vi må sette klare rammer for størrelse og utstrekning på konsentrerte hyttefelt.

Også spredt hyttebebyggelse kan gi konflikter med landbruks- og beitenæringen. I tillegg legger spredt bebyggelse større beslag på allmenningen, enn hva konsentrerte hyttefelt gjør. For Venstre er Kvalnessaken ikke først og fremst en miljøsak, da vi ikke kan se at et stort hyttefelt er verre for miljøet enn tilsvarende antall hytter spredt rundt omkring i utmarken. Vi har respekt for at beiteinteresser berøres av hyttefeltet, og kimser ikke av det. Nettopp derfor har vi begrenset hyttefeltet både i antall og utstrekning. I tillegg skal konsekvenser for beitenæringen i det aktuelle området gjennomgås før en ytterligere utbygging kan vurderes. Og innen den tid må vi tørre å ta debatten om hvordan vi vil at hyttebyggingen i kommunen skal være.

Terje Cruickshank, gruppeleder Bodø Venstre
Eli Skintveit, leder Bodø Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**