Kontaktinformasjon Bjerke Venstre

Representanter Bydel Bjerke 2023-2027:

Bydelsutvalget, observatør AU:

Aleksander Engevik, tlf: 958 23 585

Miljø- og byutviklingskomiteen:

Reidar Haavik, tlf: 412 19 458

Helse-, ung/oppvekst-, skole- og kulturkomiteen:

Geir Arne Nyborg, tlf: 916 03 523

Roller i Venstre:

Bjerke Venstres Styre 2023:

Aleksander Engevik, tlf. 958 23 585, leder

Hege Roaldstveit Lønning, 1. nestleder

Reidar Eik Haavik, 2. nestleder

Siv-Lise Bendixen Stærk, styremedlem

Geir-Arne Nyborg, styremedlem

Sissel Støylen, styremedlem

Ismail Ali Hussein, varamedlem

Knut Møen, varamedlem

Liv Toril Bjerkholt, varamedlem

i Oslo Venstres styre 2023:

Siv-Lise Bendixen Stærk, styremedlem

i Oslo Venstres hovedstyre 2021:

Aleksander Engevik, bydelslagsleder

 

– Oppdatert 15.02.21

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**