Kontaktinformasjon Bjerke Venstre

Representanter Bydel Bjerke 2020-2023:

Bydelsutvalget, observatør AU:

Siv-Lise Bendixen Stærk, tlf: 41 24 72 92

Kultur- og oppvekstkomiteen:

Aleksander Engevik, tlf: 958 23 585

Miljø- og byutviklingskomiteen:

Sissel Støylen, tlf: 922 61 017

Roller i Venstre:

Bjerke Venstres Styre 2021:

Aleksander Engevik, tlf. 958 23 585, leder

Morten Grinna Normann, 1. nestleder

Karl Arthur Giverholt, 2. nestleder

Siv-Lise Bendixen Stærk, styremedlem

Hege Roaldstveit Lønning, styremedlem

Sissel Støylen, varamedlem

Bjørn Elnes, varamedlem

i Oslo Venstres styre 2021:

Siv-Lise Bendixen Stærk, styremedlem

i Oslo Venstres hovedstyre 2021:

Aleksander Engevik, bydelslagsleder

 

– Oppdatert 15.02.21

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**