Venstre og Ap på kollisjonskurs

Innlegg av Brita Kleven Thorsvik, 1 kandidat og Bjørn S. Hojem 2 kandidat Verdal Venstre

For oss i Venstre er natur- og miljøtenking et overordnet prinsipp i all politikk. Vi ønsker å gi våre barn og barnebarn like gode muligheter som vi selv har hatt.
Derfor reagerer vi på et oppslag i avisa den 11. juni hvor Naturvernforbundet legger fram resultatet av spørsmål som er sendt politikerne vedr. klima- og energiplan, strandsoneloven, kalksteintransport, snøscooterløyper, parkeringsplasser i sentrum og bruk av Fættaskogen. Dette er områder som berører mange av innbyggerne i kommunen og som er viktig for trivsel og bolyst.

I avisa er også ordfører Bjørn Iversen (AP) intervjuet. Han sier til avisa: «Vi kunne med letthet ført en politikk som gleder naturvernforbundet, men det kunne ha gått utover arbeidsplasser og næringslivet i større grad. Det er partsinteresser som uttaler seg.»

Her sier han rett ut at miljøpolitikk og uttalelser fra Naturvernforbundet er «partsinteresse».
For oss er ikke natur og miljø en særinteresse. For oss er hensynet til miljøet en del av helheten som har stor tyngde. Verdal er en industri og landbrukskommune som vi i Venstre også ønsker å videreutvikle. Og til ordføreren vil vi si: Politikk er mer enn industripolitikk. Helhet er mer enn arbeidsplasser – selv om det er svært viktig.

Vi mener at kommunen skal utvikle sitt næringsliv. Vi må legge vekt på helheten, slik ordføreren poengterer, samtidig som vi har natur- og miljøtenking som et overordna prinsipp.

Også i neste valgperiode vil det oppstå situasjoner hvor hensynet til natur- og miljø blir utfordret. Da er det viktig med politikere som tenker langsiktig og som ivaretar en bærekraftig utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**