Søndagsåpne butikker i Moss

Butikkhyller, x

Moss Venstre sier nei til søndagsåpne butikker. Jamen, da er dere vel uenig med Venstre på Stortinget da, tenker kanskje mange. Nei, for Venstres program og derved stortingsgruppe, slår fast at Venstre mener dette spørsmålet skal bestemmes lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Betyr et nei at det blir som i dag? Ikke nødvendigvis. Dagens lov er også urettferdig. Den sier ja til at store hageland kan holde åpne og selge mye av det som møbelforretninger ikke får lov å holde åpent og selge. Den sier ja til butikker bare de er mindre enn en gitt størrelse. For å sette det på spissen så kan en matbutikk holde åpent ved å lage en kiosk og så ha ansatte som henter de varer du ønsker fra lageret til butikken.

Dagens lov handler altså ikke om rettferdighet eller søndagsfred, den handler om hvilke resurser en kjøpmann ønsker å bruke på å holde åpent, hva butikken er definert som eller hvilke type varer man selger der.

De to forslagene som Regjeringen har sendt ut på høring, går på å bestemme nasjonalt at alle kan ha søndagsåpent eller at kommunen skal kunne bestemme om man kan ha mer åpent enn dagens lov – både i tid og omfang. Det sier Venstre nei til.

Venstre ønsker at bystyret også skal kunne si nei til dagens lov. Vi ønsker at bystyret kan bestemme om, hvor og i hvilket omfang butikker skal kunne ha åpent. Det kan bety at bystyret sier nei til å la kjøpesentrene holde åpent eller ja til enkeltbutikker som er familiedrevet, eller i områder som er typiske turistområder men som fylkesmannen i dag sier nei til.

Moss Venstre sier nei til regjeringens forslag og nei til en generell ordning med søndagsåpne butikker. Venstre vil at de lokale folkevalgte skal bestemme dette fordi vi mener det er de som kan gjøre den beste vurderingen for lokalsamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**